Kartosfera

Portal obsługi kart płatniczych Kartosfera

Do uzyskania dostępu do portalu niezbędne jest podanie w Banku aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będzie wysyłane hasło SMS do pierwszego zalogowania się.

Jednocześnie informujemy, że w celu dokonywania transakcji internetowych niezbędne jest zdefiniowanie limitu transakcji internetowych w placówce Banku lub na portalu kartosfera, obecnie limit ten jest wyzerowany!

Za pośrednictwem Portalu kartowego mogą Państwo dokonać następujących czynności:

 • aktywować posiadaną kartę VISA,
 • czasowo zablokować kartę VISA,
 • zastrzec posiadaną kartę VISA,
 • zmieniać kod PIN posiadanej karty VISA,
 • zarządzać wirtualnymi tokenami kary (płatności Google Pay) tj. zablokować, odblokować lub usunąć token,
 • aktywować zabezpieczenie 3D Secure (bezpieczne transakcje internetowe za pomocą karty VISA),
 • wyłaczyć/włączyć funkcję płatności zbliżeniowych dla posiadanej karty VISA (o ile karta posiada funkcje zbliżeniową),
 • zmienić limity transakcyjne posiadanej karty VISA,
 • przeglądać historię transakcji kartowych, aktywne blokady kartowe oraz pobrać wyciąg,
 • zmienić numer telefonu na który będą przysyłane hasła SMS służące autoryzacji transakcji internetowych w sytemie 3D Secure.

W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:

 • wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl
 • podać numer PESEL ? dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt z Bankiem w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego,
 • wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym,
 • ustawić nowe hasło do portalu kartosfera.pl

link do strony portalu na której znajduje się również podręcznik użytkownika:

www.kartosfera.pl