Inne usługi

INTERNET BANKING

Z systemu Internet Banking mogą korzystać osoby posiadające rachunek w Banku Spółdzielczym w Końskowoli (rachunek oszczędnościowo ?rozliczeniowy ROR, rachunek bieżący, rachunek pomocniczy)

Usługa Internet Banking gwarantuje wygodny dostęp do własnych rachunków w dowolnym czasie oraz pełną samodzielną ich obsługę

Internet Banking umożliwia:

 • sprawdzenie stanu rachunku,
 • wykonywanie przelewów,
 • tworzenie listy przelewów zdefiniowanych,
 • składanie zleceń okresowych,
 • śledzenie historii operacji,
 • wydruk potwierdzenia wykonania operacji,
 • wydruk wyciągów,

Pliki do pobrania:

Wniosek o Internet Banking


SMS BANKING

Usługa  SMS polega na automatycznym przesyłaniu na wskazany numer telefonu  komórkowego klienta  komunikatu wiadomości tekstowej z informacją o zmianach dokonywanych na rachunku.

Za pośrednictwem Systemu SMS Banking Posiadacz rachunku może:

 • uzyskiwać aktualne informacje o rachunkach bankowych,
 • uzyskiwać aktualne dane o charakterze informacyjnym,
 • otrzymywać powiadomienia przed zdarzeniem (np. spłata raty kredytu za 2 dni),
 • otrzymywać automatyczne powiadomienia po zdarzeniu (np. zmiana salda rachunku),
 • otrzymywać automatycznie generowane komunikaty informujące o stanie na rachunkach Posiadacza rachunku (np. codzienne informowanie o saldzie na wskazanym wcześniej rachunku).


Obsługa dewizowa

W Banku istnieje możliwość zakładania rachunków w walutach obcych - EUR i USD i dokonywania rozliczeń pieniężnych w tych walutach z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. Za pośrednictwem Banku można dokonać także:

Zlecenia wypłaty "z zagranicy" tzw. zlecenie exportowe - polecenie wypłaty z zagranicy oznacza wpływ z banku polskiego lub zagranicznego kwoty pieniężnej na wskazany rachunek bankowy. Zalety usługi:

 • szybka, tania i bezpieczna forma wykonywania rozliczeń,
 • prosta forma płatności,
 • realizowanie przekazów pieniężnych w walutach wymienialnych, które mogą być przeliczane na PLN, EUR i USD,
 • możliwość negocjacji kursów walutowych.

Zlecenia wypłaty "za granicę" tzw. zlecenie importowe - polecenie wypłaty za granicę oznacza zlecenie dokonania przelewu kwoty pieniężnej na rachunek we wskazanym banku polskim lub zagranicznym. Zalety usługi:

 • szybka, tania i bezpieczna forma wykonywania rozliczeń,
 • wykonywanie rozliczeń w trybie standardowym i przyśpieszonym,
 • możliwość wyboru opcji kosztowej przelewu,
 • możliwość negocjacji kursów walutowych.