Oferta dla rolnika

Staramy się sprostać oczekiwaniom rolników, dlatego - jako Bank Spółdzielczy - dla tej wymagającej grupy naszych biznes partnerów proponujemy szeroką gamę produktów, która jest na bieżąco aktualizowana. Oferta powstała na bazie wieloletniego doświadczenia zdobywanego na lokalnym rynku usług finansowych, kierowanych do sektora agrobiznesu.

Rolnikom oferujemy prowadzenie rachunków bieżących, jak również szeroką gamę kredytów: m.in. na zakup rzeczowych środków obrotowych, klęskowy, inwestycyjny, z dopłatami ARiMR, klęskowy z dopłatami ARiMR. Aby odkryć wszystkie korzyści naszej Oferty dla rolnika - zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi opisami.

W ofercie Banku skierowanej do przedsiębiorców znajdują się:

Tabela oprocentowania

Taryfa opłat i prowizji

Arkusz informacyjny dla deponenta

Wykaz godzin granicznych realizacji przelewów

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy w zakresie kart

Formularz klauzula informacyjna