Aktualności i informacje

Najtańszy kredyt samochodowy!

 

Zastrzeganie kart płatniczych

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Końskowoli wraz z Grupą BPS przyłączył się do projektu organizowanego przez Związek Banków Polskich, którego celem jest stworzenie jednego ogólnopolskiego numeru telefonu służącego do zastrzegania kart płatniczych. Obecnie posiadacz dowolnej karty płatniczej lub kredytowej, chcących zastrzec utraconą kartę, dzwoniąc na numer:

828 828 828

jest przekierowany bezpośrednio do Banku wydawcy, celem dokonania jej natychmiastowego zastrzeżenia. Zasada działania systemu to system rozpoznawania mowy - okaziciel karty dzwoniący pod powyższy numer telefonu wypowiada nazwę Banku, a następnie system automatycznie zestawia połączenie z konsultantem Banku wydawcy, który przyjmuje i dokonuje zastrzeżenia karty. Zastrzeżenia karty wykonywane jest przez pracownika Banku wydawcy.
Wdrożone przez Związek Banków Polskich rozwiązanie umożliwia rozpoznanie nazw wszystkich banków spółdzielczych zrzeszonych w Banku BPS i przekazywanie połączeń bezpośrednio pod numer infolinii, pod którym przyjęte zostanie zastrzeżenie karty. Powyższy numer jest uniwersalny i łatwy do zapamiętania, co ułatwi posiadaczom kart ich zastrzeganie.

Bankomaty bez prowizji

Publikujemy listę bankomatów z okolic działania

Banku Spółdzielczego w Końskowoli, w których możliwe są wypłaty

bez prowizji z kart płatniczych VISA wydanych przez nasz bank.

Baranów, ul. Długa 28, Właściciel: Grupa BPS, Dostępność: 24h

Bełżyce, ul. Lubelska 64, Właściciel: Grupa BPS, Dostępność: 24h

Bełżyce, ul. Bychawska 17, Właściciel: Grupa BPS, Dostępność: 24h

Dęblin, ul. 15 P.P. Wilków 5, Właściciel: Grupa BPS, Dostępność: 24h
Dęblin, ul. Stężycka 2, Właściciel: Grupa BPS, Dostępność: 24h

Dęblin, ul. Warszawska 65,Właściciel: Grupa BPS, Dostępność: 24h

Firlej, ul. Partyzancka 2, Właściciel: Grupa BPS, Dostępność: 24h

Garbów II - Zagrody, Właściciel: Grupa BPS, Dostępność: 24h

Gniewoszów, ul. Konopnickiej 6, Właściciel: Grupa BPS, Dostępność: 24h

Góra Puławska, ul.Kozienicka 4, Właściciel: Grupa BPS, Dostępność: 24h

Janowiec, ul. Rynek 13, Właściciel: Grupa BPS, Dostępność: 24h

Karczmiska 301, Właściciel: Grupa BPS, Dostępność: 24h

Karmanowice 105, Właściciel: Grupa BPS, Dostępność: 24h

Kazimierz Dolny, ul. Rynek 14, Właściciel: Grupa BPS, Dostępność: 24

Końskowola, ul. Lubelska 91A, Właściciel: Grupa BPS, Dostępność: 24h

Końskowola, ul. Pożowska 2, Właściciel: Grupa BPS, Dostępność: 24h

Klementowice 314c, Właściciel: Grupa BPS, Dostępność: 24

Kurów, ul. Lubelska 9, Właściciel: Grupa BPS, Dostępność: 24

Kurów, ul. Kościuszki 2, Właściciel: Grupa BPS, Dostępność: 24

Markuszów, ul. Lubelska 68, Właściciel: Grupa BPS, Dostępność: 24

Miłocin 6A, Właściciel: Grupa BPS, Dostępność: 24

Nałęczów, ul. Nowickiego 2, Właściciel: Grupa BPS, Dostępność: 24

Nałęczów, ul. 1 Maja 16, Właściciel: Grupa BPS, Dostępność: 24

Opole Lubelskie, ul. Przemyslowa 1, Właściciel: Grupa BPS, Dostępność: 24

Opole Lubelskie, ul. T. Kościuszki 3, Właściciel: Bank BGŻ, Dostępność: 24h

Opole Lubelskie, ul. Stary Rynek 48, Właściciel: Grupa BPS, Dostępność: 24

Poniatowa, ul. 1 Maja 7 B, Właściciel: Grupa BPS, Dostępność: 24

Poniatowa, ul. Brzozowa 1, Właściciel: Grupa BPS, Dostępność: 24

Puławy, ul. Centralna 9, Właściciel: Bank BGŻ, Dostępność: 24h

Puławy, ul. Grabskiego 4 (Budynek Urzędu Skarbowego), Właściciel: Grupa BPS, Dostępność: 7:00-14:45
Puławy, ul. Lubelska 2H (Market Kaufland), Właściciel: Planet Cash 4 You, Dostępność: 24h

Puławy, Al. Partyzantów 39 B, Właściciel: Grupa BPS, Dostępność: 24h

Puławy, ul. Piłsudskiego 13, Właściciel: Grupa BPS, Dostępność: 24h

Puławy, ul. Piłsudskiego 30, Właściciel: Grupa BPS, Dostępność: 24h

Ryki, ul. Warszawska 23, Właściciel: Grupa BPS, Dostępność: 24h

Ryki, ul. Warszawska 19, Właściciel: Grupa BPS, Dostępność: 24h

Ryki, ul. Poniatowskiego 22,Właściciel: Bank BGŻ, Dostępność: 24h

Stężyca, ul. Podwale 2, Właściciel: Grupa BPS, Dostępność: 24h

Ułęż 165A, Właściciel: Grupa BPS, Dostępność: 24h

Wąwolnica, ul. Lubelska 5, Właściciel: Grupa BPS, Dostępność: 24h

Wilków 67, Właściciel: Grupa BPS, Dostępność: 24h

Wojciechów 140, Właściciel: Grupa BPS, Dostępność: 24h

Zwoleń, Al. Jana Pawła II 25, Właściciel: SGB, Dostępność: 24h

Zwoleń, ul. Władysława Jagiełły, Właściciel: Grupa BPS, Dostępność: 24h

Zwoleń, ul. Władysława Jagiełły 10, Właściciel: Bank BGŻ, Dostępność: 24h

Zwoleń, ul. Wojska Polskiego 38, Właściciel: SGB, Dostępność: 24h

Żyrzyn, ul. Powstania Styczniowego 16, Właściciel: Grupa BPS, Dostępność: 24h

 

Pod tym linkiem: http://www.bankbps.pl/placowki-i-bankomaty można wyszukać wszystkie bankomaty bez prowizji w wybranym województwie lub mieście. Łącznie w całym kraju liczba bez prowizyjnych bankomatów przekracza 4,4 tys.

Przekazy zagraniczne

Przekazy zagraniczne

Oferujemy następujące typy przelewów:

 • przelew SEPA
 • polecenie wypłaty

Płatności realizujemy w 3 walutach: PLN, USD (dolar amerykański), EUR (waluta europejska).

Przy transferze środków z zagranicy na rachunki klientów Banku Spółdzielczego w Końskowoli konieczne jest podawanie numeru IBAN i kodu SWIFT Banku BPS S.A., poprzez który następuje rozliczenie i jest on w pełni aktywny.


Informacje jakie powinien posiadać zleceniodawca zagraniczny przy realizacji zlecenia są następujące:

 • nr rachunku w standardzie IBAN (PL+26 znaków numeru rachunku w standardzie NRB)
 • kod SWIFT Banku BPS S.A. (BIC SEPA) - POLUPLPR

Przelew SEPA - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer), spełniająca warunki:

 • waluta transakcji EUR,
 • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC,
 • koszty „SHA”,
 • tryb realizacji standardowy,
 • nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych,
 • bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer).

Godziny graniczne wysyłania sesji rozliczeniowych

Godziny Graniczne


 1. Dyspozycje przelewów na rachunki bankowe prowadzone w Banku, złożone w dni robocze dla Banku do godz. 17:00, realizowane są w dniu bieżącym, a złożone po godz. 17:00 lub w dni nie będące dniem roboczym dla Banku, realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku.
 2. Dyspozycje przelewów na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach krajowych złożone do godz. 14:30 realizowane są w bieżącym dniu roboczym, a złożone po godz. 14:30 lub w dni nie będące dniem roboczym dla Banku, realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku.
 3. Bank realizuje przekazy w obrocie dewizowym w trybie standardowym i przyśpieszonym pod warunkiem otrzymania zlecenia płatniczego do godz. 16.30 oraz w trybie pilnym pod warunkiem otrzymania zlecenia płatniczego do godz. 12.30. Przekazy złożone po wskazanych powyżej godzinach oraz w dni nie będące dniem roboczym dla Banku, realizowane są w terminach ustalonych jak dla dyspozycji złożonych w następnym dniu roboczym.

BFG

INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW


Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Końskowoli, tak jak w pozostałych bankach krajowych, są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), powołany ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 z późn. zm.), według następujących zasad:
1. Gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów:
1) osoby fizyczne;
2) szkolne kasy oszczędności i pracownicze kasy zapomogowo - pożyczkowe.
2. Gwarancjami BFG w 100 % objęte są depozyty zgromadzone w banku przez jedną osobę najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia działalności banku przez Komisję Nadzoru Finansowego i wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości (zwany dalej dniem zawieszenia działalności banku), do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro, obliczanej według kursu średniego NBP z dnia zawieszenia działalności banku.
3. Środki pieniężne zgromadzone w banku traktowane są jako jeden depozyt, niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący oraz terminową lokatę oszczędnościową).
4. W przypadku rachunków wspólnych (np. rachunków współmałżonków) każdemu ze współposiadaczy rachunku przysługuje odrębna kwota gwarantowana w wysokości równowartości 100 000 euro.
5. Oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach bankowych deponenta, wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia zawieszenia działalności banku, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności, w ramach limitu gwarancji gwarantowane są także:
1) należności wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi przez bank. (m.in. przeprowadzanie rozliczeń bankowych, udzielanie gwarancji bankowych) lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
2) należności z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci oraz z tytułu kwot wydatkowanych na koszty pogrzebu posiadacza rachunku,
o ile należności te stały się wymagalne przed dniem zawieszenia działalności banku.
6. Gwarancjami BFG nie są natomiast objęte środki zdeponowane przez członków zarządu i rady nadzorczej banku oraz osób pełniących w tym banku funkcje dyrektorów i zastępów dyrektorów w centrali banku jak również dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów.
7. Gwarancjami BFG nie są objęte także produkty, w przypadku których bank jedynie pośredniczy w ich sprzedaży, jak np.: jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe.

INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH I RACHUNKÓW POWIERNICZYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW

Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Końskowoli, tak jak w pozostałych bankach krajowych, są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), powołany ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 z późn. zm.), według następujących zasad:
1. Gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów:
1) osoby fizyczne;
2) osoby prawne;
3) jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną;
2. W przypadku rachunków bankowych prowadzonych dla spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej ? deponentem jest ta spółka.
3. Gwarancjami BFG w 100 % objęte są depozyty zgromadzone w banku przez jednego deponenta najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia działalności banku przez Komisję Nadzoru Finansowego i wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości (zwany dalej dniem zawieszenia działalności banku), do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro, obliczanej według kursu średniego NBP z dnia zawieszenia działalności banku.
4. Środki pieniężne zgromadzone w banku traktowane są jako jeden depozyt, niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący oraz terminową lokatę oszczędnościową).
5. W przypadku rachunków wspólnych każdemu ze współposiadaczy rachunku przysługuje odrębna kwota gwarantowana w wysokości równowartości 100 000 euro.
6. Oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach bankowych deponenta, wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia zawieszenia działalności banku zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności, w ramach limitu gwarancji gwarantowane są także:
1) należności wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi przez Bank (m.in. przeprowadzanie rozliczeń bankowych, udzielanie gwarancji bankowych) lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
o ile należności te stały się wymagalne przed dniem zawieszenia działalności banku.
7. Gwarancjami BFG nie są natomiast objęte środki zdeponowane przez:
1) Skarb Państwa i jego jednostki organizacyjne (np. centralna i terenowa administracja rządowa, policja, wojsko, państwowa straż pożarna);
2) banki;
3) spółki prowadzące giełdę, rynek pozagiełdowy lub alternatywny system obrotu, firmy inwestycyjne, zagraniczne firmy inwestycyjne, zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
4) krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeniowe i reasekuracji w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny;
5) narodowe fundusze inwestycyjne, firmy zarządzające w rozumieniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji;
6) fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze zagraniczne, spółki zarządzające, oddziały towarzystw inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych;
7) otwarte fundusze emerytalne, pracownicze fundusze emerytalne powszechne towarzystwa emerytalne oraz pracownicze towarzystwa emerytalne w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
8) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo - Kredytową w rozumieniu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych;
9) członków zarządu i rady nadzorczej banku oraz osób pełniących w tym banku funkcje dyrektorów i zastępów dyrektorów w centrali banku jak również dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów.
8. Gwarancjami BFG nie są objęte także produkty, w przypadku których bank jedynie pośredniczy w ich sprzedaży, jak np.: jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe.

TRYB I WARUNKI OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO NA PODSTAWIE USTAWY O BANKOWYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM

1. Uprawnienie do świadczenia pieniężnego, na warunkach określonych w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (zwanym dalej ?BFG?), deponent nabywa z dniem wskazanym przez Komisję Nadzoru Finansowego jako dzień zawieszenia działalności banku i ustanowienia zarządu komisarycznego (o ile nie został on ustanowiony wcześniej) oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości banku (zwanym dalej ?dniem zawieszenia działalności banku?).
2. Wypłata gwarantowanych środków pieniężnych następuje w złotych bez względu na to, w jakiej walucie nominowane były depozyty zgromadzone w banku. Do obliczania równowartości euro oraz innych walut obcych w złotych stosuje się kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia zawieszenia działalności banku.
3. Nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawieszenia działalności banku, zarząd komisaryczny lub podmiot uprawniony do reprezentacji przekazuje do BFG listę deponentów.
4. Wypłaty środków gwarantowanych dokonuje w imieniu i na rzecz BFG zarząd komisaryczny, podmiot uprawniony do reprezentacji lub podmiot, z którym zarząd BFG zawrze umowę o dokonanie wypłat środków gwarantowanych w ciągu 20 dni roboczych od dnia zawieszenia działalności banku. Termin ten może być wydłużony przez Komisję Nadzoru Finansowego, nie dłużej jednak niż o 10 dni roboczych, w sytuacjach określonych w ustawie
5. Informacja o podmiocie, za pośrednictwem którego będą dokonywane wypłaty środków gwarantowanych, czasie i miejscu wypłat jest ogłaszana w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz w placówkach banku, którego działalność została zawieszona.
6. Roszczenia deponentów z tytułu gwarancji, nieujawnione w ramach listy deponentów, BFG zaspokaja w terminie 20 dni roboczych od otrzymania uzupełnionej listy deponentów przez zarządcę lub syndyka lub ustalonej listy wierzytelności lub wierzytelności wobec banku, stwierdzonej prawomocnym orzeczeniem sądu.
7. Jeżeli w dniu zawieszenia działalności banku uprawnienia z tytułu środków gwarantowanych przysługiwały następcom prawnym deponenta oraz osobom, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, i ? niezależnie od przyczyny faktycznej i prawnej ? nie zostały wykazane w systemie wyliczania banku jako uprawnienia innej osoby lub innych osób, BFG jest zobowiązany do spełnienia wyłącznie jednego świadczenia gwarancyjnego z tytułu środków gwarantowanych na rzecz ww. osób. Uprawnienia do odbioru środków gwarantowanych ustalane się na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami określającymi skutki danego rodzaju następstwa prawnego oraz zasady dysponowania majątkiem, jaki należał do poprzednika prawnego.
8. Jeżeli w dniu wypłaty środków gwarantowanych przysługiwały one wyłącznie deponentowi, a następnie weszły do majątku, do którego uprawnienia przysługują następcy lub następcom prawnym deponenta oraz osobom, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, uprawnienia do odbioru środków gwarantowanym ustalane się na zasadach ogólnych, o których mowa w pkt 7.
9. Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia zawieszenia działalności banku.
10. Środki gwarantowane wypłacane są osobom uprawnionym do ich odbioru, czyli deponentom, ich pełnomocnikom, przedstawicielom ustawowym lub następcom prawnym.
11. W przypadku gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wypłata środków gwarantowanych deponentowi jest zawieszona na czas trwania blokady. Z ochrony systemu gwarantowania nie korzystają środki w części, co do której prawomocnym wyrokiem sądu orzeczono przepadek.
12. W przypadku rachunku wspólnego, czyli rachunku prowadzonego dla kilku osób, kwota gwarantowana wyliczana jest odrębnie dla każdego ze współposiadaczy rachunku. Należność deponenta z tytułu rachunku wspólnego liczona jest w następujący sposób: środki pieniężne na rachunku dzielone są między wszystkich współposiadaczy, zgodnie z postanowieniami umowy rachunku, a jeśli takich postanowień nie ma, ustala się dla wszystkich równe części i oblicza wartość dla każdej części.
13. Deponenci mogą także odzyskać tę część środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach, która nie jest objęta limitem (równowartość w złotych 100 000 euro) gwarantowanym przez BFG. Jest to możliwe w trakcie postępowania upadłościowego z masy upadłościowej banku.