Aktualności i informacje

Bank Spółdzielczy to nie SKOK

 

W związku z trwającymi dyskusjami i ujawnianymi przez media faktami na temat sytuacji w SKOK, a w szczególności informacjami na temat ich kłopotów finansowych skutkujących upadłością niektórych kas, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych  uprzejmie informuje wszystkich zainteresowanych, w tym obecnych i przyszłych Klientów banków spółdzielczych, że sektor banków spółdzielczych bezpiecznie kontynuuje swoją działalność.
Banki spółdzielcze to nie kasy. Banki spółdzielcze, jako integralna i istotna część sektora bankowego, od lat spełniają wszelkie wymagania stawiane bankom w zakresie nadzorczych norm ostrożnościowych. Jedynym podobieństwem, jakie cechuje sektor banków spółdzielczych i SKOK, to spółdzielcza forma gospodarowania.
Polskie banki spółdzielcze, podobnie jak banki spółdzielcze w pozostałych krajach Unii Europejskiej, działają w oparciu o jednolite przepisy nadzorcze dla całego sektora bankowego UE, podlegają systemowym ocenom nadzorczym, zarówno pod względem organizacji, jak i stosowanych mechanizmów bezpieczeństwa. Podlegają także obowiązkowemu systemowi gwarantowania środków pieniężnych, uczestnicząc równocześnie w budowaniu funduszy gwarancyjnych i pomocowych w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, od chwili jego powstania.
Podstawą prawną funkcjonowania banków spółdzielczych jest ustawa Prawo bankowe, ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz Prawo spółdzielcze, a także krajowe i wspólnotowe przepisy nadzorcze.
Warto zatem mieć tę świadomość, że pomimo spółdzielczej formy prawnej obu sektorów, niewiele mają one ze sobą wspólnego. Banki spółdzielcze to nowoczesne i bezpieczne instytucje finansowe o stabilnej pozycji w lokalnych środowiskach, z których wywodzą się ich Członkowie i Klienci. Od wielu pokoleń cieszą się zaufaniem milionów Polaków, na które pracują każdego dnia.
Oryginalny artykuł: http://www.kzbs.pl/bank-spoldzielczy-to-nie-skok-8211-kzbs-informuje-w-zwiazku-z-obecna-sytuacja-w-sektorze-skok-2297.html

Kredyt mieszkaniowy

 

Kredyt Szybka gotówka

 

Rachunek SENIOR

 

Rachunek Start ROR

Kredyt na akcje

Kredyt obrotowy PRODUKCYJNY

 

Lokata Internetowa

 

Miło jest nam poinformować, że do oferty wprowadzono nową lokatę oszczędnościową ?LOKATA INTERNETOWA?.

Lokatę założyć mogą (za pomocą systemu InternetBanking) osoby posiadające rachunek: ROR, Junior, Student, Senior lub Unikonto.

Dzięki udostępnieniu lokaty w systemie bankowości internetowej, można bez wychodzenia z domu ulokować wolne środki na bardzo atrakcyjnie oprocentowanej lokacie.

Lokatę można założyć na termin 3, 6 lub 12 miesięcy.

Oprocentowanie lokaty jest zmienne, wyższe o 0,10% od oprocentowania lokaty terminowej STANDARD na ten sam termin.

Na dzień 31.03.2016 r. wynosi ono odpowiednio:

1) dla lokaty 3 miesięcznej - 1,80%,

2) dla lokaty 6 miesięcznej - 2,10%,

3) dla lokaty 12 miesięcznej - 2,40%.

Minimalna kwota lokaty to 1.000,00 zł.

Więcej artykułów…