Bezpieczeństwo bankowości internetowej

Przypominamy o funkcjonalności oferowanej przez Internet Banking podczas logowania.

Zawsze należy sprawdzić poprawność adresu strony logowania:

-czy jest szyfrowana (https) (zielona kłódka przy adresie strony)

-czy adres strony to dokładnie: https://online.bskonskowola.pl

-następnie zweryfikować poprawność zdefiniowanego przez użytkownika identyfikatora obrazkowego i czasu jego wyświetlenia.