Zmiany w InternetBankingu

Informujemy, że zakończone zostały pracę związane z przygotowaniem nowej wersji Internet Bankingu.

Zmienione oprogramowanie planujemy wprowadzić dla klientów w nocy z 21 na 22 marca (środa/czwartek).

Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami w interfejsie i funkcjonalności systemu IB jeszcze przed wprowadzeniem zmian.

 

 

1. Strona logowania:

a. zmieniona klawiatura wirtualna, ikonka klawiatury pojawia się dopiero po kliknięciu w pole Indentyfikator  lub Hasło

2. Nagłówek: zmieniony wygląd ikon, brak ikony wyłącznika na przycisku Wyloguj

3. Lista rachunków, lokat, kredytów:

a. zmieniony widok tabeli

b. dla każdego rachunku podręczne menu dostępne w postaci linków

c. podsumowanie pod tabelą

4. Przelewy

a. zmieniona ikona wyboru kontrahenta

b. przelew do ZUS – nowa formatka z walidacją indywidualnego rachunku ZUS

5. Historia wykonanych operacji:

a. zmieniona ikona wyboru kontrahenta w filtrze

b. zmieniony wygląd zestawienia operacji: rozdzielono kolumny Kontrahent oraz Tytuł

c. przyciski wyboru formatu zestawienia oraz potwierdzenia

d. szczegóły operacji oraz dostępne przyciski po kliknięciu w wiersz tabeli np. w nazwę kontrahenta

 

 

6. Wyciągi: zmieniony wygląd tabeli, nowe przyciski Eksportuj oraz Drukuj

 

7. Kontrahenci

a. pozycja Kontrahenci dostępna z poziomu głównego menu

b. zmieniony wygląd tabeli

c. dla każdej grupy dostępne podręczne menu w postaci linków: Zmień nazwę, Usuń, Dodaj kontrahenta

d. dla każdego kontrahenta podręczne menu w postaci linków: Wykonaj przelew, Modyfikuj, Usuń (w przypadku wyboru kontrahenta z poziomu przelewu, dostępny wyłącznie jeden link: Wybierz)

 

e. Wybór kontrahenta z poziomu formatki przelewu

f. Usunięcie kontrahenta wprost z listy:

 

8. Zgody