JPK VAT

http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk

1 stycznia 2018 r. wejdą w życie regulacje prawne zobowiązujące microprzedsiębiorców do prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT i przesyłania administracji skarbowej Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT).

JPK_VAT to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Informacje te będą przesyłane w określonym układzie i formacie wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane będą pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa.  JPK będzie należało wysłać do 25 dnia każdego miesiąca, za poprzedni miesiąc.
Po raz pierwszy microprzedsiębiorca będzie musiał przesłać elektronicznie plik za operacje w styczniu – do 25 lutego 2018 r. Duże firmy już wysyłają JPK_VAT od lipca 2016 r. a małe i średnie od stycznia 2017 r.

Poniżej do pobrania szczegółowe informacje na temat JPK_VAT

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami:

jpk-komunikat.docx

mf_jpk_vat_zestaw-informacji-dla-mikroprzedsiebiorcow05102017.docx

jpk_ulotka9.pdf

 

 

 

 

http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk

W internet Bankingu nasi klienci mogą na żądanie wygenerować wyciąg w formacie JPK.Poniżej krótka instrukcja.