ZMIANY W REALIZACJI PRZELEWÓW OD 01.09.2017 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych zwracamy się z prośbą o umieszczanie na dyspozycjach przelewu krajowego lub zagranicznego, składanych zarówno w formie papierowej, jak i za pośrednictwem systemu bankowości internetowej następujących informacji:

  • numer rachunku zleceniodawcy oraz numer rachunku odbiorcy,
  • pełną nazwę firmy lub imię i nazwisko zleceniodawcy,
  • pełną nazwę firmy lub imię i nazwisko odbiorcy,
  • pełny adres zleceniodawcy: miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu

Przelewy z brakującymi lub błędnymi informacjami o zleceniodawcy lub odbiorcy ze względu na obowiązki wynikające ze wskazanego powyżej rozporządzenia wspólnotowego mogą powodować:

  • opóźnienie w wykonaniu zleconego przelewu,
  • odrzucenie przelewu,
  • wstrzymanie przelewu.