Godziny graniczne wysyłania sesji rozliczeniowych

Godziny Graniczne


  1. Dyspozycje przelewów na rachunki bankowe prowadzone w Banku, złożone w dni robocze dla Banku do godz. 17:00, realizowane są w dniu bieżącym, a złożone po godz. 17:00 lub w dni nie będące dniem roboczym dla Banku, realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku.
  2. Dyspozycje przelewów na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach krajowych złożone do godz. 14:30 realizowane są w bieżącym dniu roboczym, a złożone po godz. 14:30 lub w dni nie będące dniem roboczym dla Banku, realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku.
  3. Bank realizuje przekazy w obrocie dewizowym w trybie standardowym i przyśpieszonym pod warunkiem otrzymania zlecenia płatniczego do godz. 16.30 oraz w trybie pilnym pod warunkiem otrzymania zlecenia płatniczego do godz. 12.30. Przekazy złożone po wskazanych powyżej godzinach oraz w dni nie będące dniem roboczym dla Banku, realizowane są w terminach ustalonych jak dla dyspozycji złożonych w następnym dniu roboczym.