Przekazy zagraniczne

Przekazy zagraniczne

Oferujemy następujące typy przelewów:

  • przelew SEPA
  • polecenie wypłaty

Płatności realizujemy w 3 walutach: PLN, USD (dolar amerykański), EUR (waluta europejska).

Przy transferze środków z zagranicy na rachunki klientów Banku Spółdzielczego w Końskowoli konieczne jest podawanie numeru IBAN i kodu SWIFT Banku BPS S.A., poprzez który następuje rozliczenie i jest on w pełni aktywny.


Informacje jakie powinien posiadać zleceniodawca zagraniczny przy realizacji zlecenia są następujące:

  • nr rachunku w standardzie IBAN (PL+26 znaków numeru rachunku w standardzie NRB)
  • kod SWIFT Banku BPS S.A. (BIC SEPA) - POLUPLPR

Przelew SEPA - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer), spełniająca warunki:

  • waluta transakcji EUR,
  • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC,
  • koszty „SHA”,
  • tryb realizacji standardowy,
  • nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych,
  • bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer).